Saturday, April 6, 2013

Memikirkan Hati Tuhan: Upah Dosa

Memikirkan Hati Tuhan: Upah Dosa: Roma 6:23 berkata... Upah dosa... adalah... maut... Upah adalah gaji... Wajib dibayarkan... Tidak boleh ditunda... Tidak boleh...

No comments:

Post a Comment